Visie op gezondheid

 

Door te kijken naar de kwaliteiten van de natuur kun je,

gedurende het jaar, in balans blijven.

Die kwaliteiten van de natuur werden van oudsher toegepast om te overleven. 

 

Natuurgeneeskunde is een oude zienswijze van geneeskunst die je ook herkent in andere oude en traditionele vormen van geneeskunde over de hele wereld. Deze is in Europa verder uitgewerkt door de oude Grieken, nog vóór het ontstaan van de huidige vorm van reguliere geneeskunde. Reguliere en alternatieve geneeskunde baseerden zich op dezelfde voorkennis en leggen voor hun professie ook dezelfde eed af: de Eed van Hippocrates. Voor de één is deze eed een symbool, voor mij een verbinding met allen die mij zijn voorgegaan en nog gaan komen. Deze eed staat voor het bevorderen van gezondheid, waarbij de kwaliteit van het leven wordt gerespecteerd.

 

 

Wat zijn natuurkwaliteiten?  

In Nederland hebben wij 4 seizoenen. Ieder seizoen heeft een ander karakter. De warmte van de zomer maakt dat wij meer naar buiten gaan en in de koude winter meer naar binnen gekeerd willen zijn. Dit is een natuurlijk ritme. Een ritme dat wij ook in ons eigen leven terugzien. In het donker van de nacht slapen wij en komen wij tot rust, regenereert ons lichaam zich en verwerken wij de processen van voedsel en indrukken van de dag.
Overdag laden wij ons op met energie die wij weer opnieuw kunnen gebruiken. Bij interactie tussen mensen wordt er weer een heel ander appèl gedaan op ons functioneren: we moeten samenwerken en ons met elkaar of met iets verbinden.

 

Er zijn verschillende stromingen die deze kwaliteiten in de natuur én in onze menselijke eigenschappen onderscheiden, zowel in ons handelen als in onze lichamelijke aanleg. In de '4 natuurkwaliteiten' herkennen wij de kwaliteiten: Warm (actie) en Koud (naar binnen gekeerd, rust), Vocht (verbindend) en Droog (scheiding). Actie staat tegenover rust en verbindende kwaliteiten staan tegenover de mogelijkheden om zaken goed te kunnen onderscheiden. Warm en Koud is een as, Vocht en Droog de andere as. De twee assen staan als een kruis op elkaar.

 

Iedereen heeft alle 4 de kwaliteiten in zich en in een gezonde situatie maak je dan ook een beweging over alle assen.

Om je daarna weer op te laden, ga je terug de kwaliteit waarin je thuis bent, een plek waar je energie van krijgt.

Die plek op de assen van de 4 natuurkwaliteiten noemen wij jouw temperament. 

 

Warm: staat voor het expressieve. Dit gebruik je bij doen en uiten.

Koud: voor het introverte. Zij helpt ons bij het verinnerlijken.

Droog: voor het scheidende vermogen. Keuzes maken en onderscheid zien.

Vocht: voor het verbindende vermogen. Om samenhang te zien en ons te verplaatsen

in een ander perspectief.

 

 

De verschillende temperamenten

Er bestaan meerdere versies van temperamentenleer. In de Ayurveda kent men 3 hoofdtypes, de Chinese leer werkt met 5 elementen en in de Westerse Natuurgeneeskunde gebruikt men 4 temperamenten. Het doel van een type is een positie te kunnen geven aan de mens in zijn eigen context, zodat ziekte en gezondheid beter geplaatst kunnen worden.

 

Ziekte en gezondheid worden niet alleen veroorzaakt door vervuiling en afvalstoffen, maar óók je temperament is een mede factor. Ons functioneren is van oudsher gestoeld op onze omgeving, het klimaat en landschap waarin wij als maatschappij zijn gaan functioneren. Daar is kennis uit voortgekomen en die is in kaders gebracht. Een gezond mens beweegt vrij over alle assen naargelang zijn bezigheden. Het temperament waar je het beste oplaadt, is je 'home', een basis of jouw wortel vanuit waar jij geankerd bent en de wereld bekijkt.

 

Cholerisch: is het temperament dat wil doen en denken tegelijk, als het maar effectief is!

Melancholisch: zal denken combineren met reflectie, goed doordachte plannen en observaties, vaker wat terughoudend.

Flegmatisch: is het temperament dat gevoelig is voor indrukken omdat de persoon zich makkelijk verbindt met zijn omgeving.

Sanguinisch: maakt er graag een feestje van, want in de verbinding en het doen komen de spontane kwaliteiten goed van pas.

 

Jouw basistemperament geeft jouw je energie. Daarnaast kun je kwaliteiten hebben die je hebt ontwikkeld, die vóór je werken en andere weer tègen. In die beweging op de assen herken ik, als therapeut, jouw beweging tussen ziekte en gezondheid. Dit neem ik allemaal mee. In de behandelvoorstel geef ik kort de natuurkwaliteiten aan waarvan ik denk dat jij hulp zou kunnen hebben. 

 

 

Holisme 

Ik heb uitleg gegeven over hoe verschillen iemand uniek maken. Nu gaan wij kijken naar hoe die verschillen onderling met elkaar samenhangen. In die samenhang zit het complete beeld waarom iets is zoals het is, waarom je ziek bent en hoe je jezelf ook weer gezonder kunt maken. Door naar jezelf te kijken als één geheel.

 

Holisme is een term die wordt gebruikt om alle aspecten van het leven onder één noemer te vatten. Ik zie holisme voornamelijk als een benaderingswijze, een visie. Een manier om tot inzichten te komen. Het omvat méér dan één invalshoek en het sluit het andere niet uit. 

Als met spreekt vanuit een holistische zienswijze, dan worden verschillende invalshoeken gebruik: lichamelijk, mentaal, emotioneel, sociaal en energetisch. Soms worden andere terminologieën gebruikt, ik probeer de lading daarbij zo veel mogelijk bij weg te laten. Het ene aspect is namelijk niet méér waardevol dan het andere...en zo mag er ook volwaardig naar de mens en een hulpvraag gekeken worden.

 

Holisme wil zeggen dat alles met elkaar verbonden is en invloed op elkaar heeft. Het is vol, heel, of 'whole' zoals je dat mooi in het Engels zegt. Als één aspect niet optimaal kan functioneren, kunnen andere aspecten uit je leven uit balans raken. Je kunt dus ook ziek worden als je emotioneel of sociaal echt niet lekker in je vel zit. 

De weg naar gezonder worden gebeurt uiteraard ook holistisch. Je kunt werken met de verschillende niveaus (zoals hierboven genoemd). Sommige zijn stoffelijk, zoals het fysieke lichaam, andere fijnstoffelijker. Bachbloesemremedie is een therapie die fijnstoffelijker is, bij fytotherapie en voeding gaat het juist om de inhouds-stoffen. Lichaamswerk gaat verder dan alleen op een spier of orgaan werken, je raakt iemand ook als mens aan, je komt dichterbij de emoties, zoals je ook in een sociale opstelling tegenkomt. Gaat de opstelling niet over jou als individu, maar wil je meer begrijpen over jouw plek t.o.v. je omgeving, dan werk ik met een tafelopstelling en gebruiken wij meer afstand om het grotere geheel te kunnen zien. Het in- en uitzoemen en de wisselwerking tussen de verschillende technieken, die ik tegelijk inzet, bevordert jouw zelf genezend vermogen, omdat je op een holistische wijze gezien wordt en ondersteund. 

 

De vervolgconsulten zijn belangrijk om dit proces goed in de gaten te houden. Het afpellen van een denkbeeldige ui gaat over die laagjes, waarbij je telkens dichter bij het probleem komt en dus ook dichter bij de genezing. Welke aandacht nodig is om tot die verdieping te komen wordt dan ook in het vervolgconsult bepaald. Een Natuurgeneeskundige therapie is doelgericht, met oog voor de details én consequent. Dit gaat in stapjes. Op die manier leer jij ook met je eigen krachten en zwaktes omgaan, oude patronen herkennen en valkuilen voorkomen.

 

 

Wortel als basis van jouw groei

Het liefste word je als kind in een veilig wiegje geboren. Met ouders die jou zien en begeleiden door de worsteling van de kinderjaren heen. In de psychologie wordt dit hechting of 'bonding' genoemd en is essentieel om jezelf in je gevoelsleven verder te kunnen ontwikkelen.

De ontwikkelingsfases van een kind worden ook in de Antroposofische leer genoemd. Iedere groeifase leidt tot een nieuwe ontwikkeling, waarin het fysieke lichaam zich strekt en vult en ook het wereldbeeld zich telkens een stapje verder uitbreidt en het 'ik' bewustzijn toeneemt. Na ieder opgedane kennis is de verinnerlijking daarvan een belangrijk proces. Je kunt het zien als een soort ademhaling. Je verzamelt, brengt samen, kiest en laat los.

Hoe sterk je geworteld bent zie je terug in de werking van je organen en óók in het verwerken van trauma's en ziekte.

 

 

De natuur weet het het beste 

 

De natuur heeft het allemaal al lang bedacht. Het is haar manier om te leven en te evolueren. Daarom is de natuur als voorbeeld voor én bij een therapie zo enorm geneeskrachtig. Alles wat je nodig hebt, is er al.

De planten en kruiden die ik gebruik als geneesmiddel hebben eigenschappen die passen bij een natuurkwaliteit. De inhoudsstoffen van een geneeskrachtigkruid en de samenwerking daartussen, bepalen de werking als geneesmiddel. De keuze voor kruiden, voeding of therapie moet passen bij jouw gewenste beweging naar gezondheid. Zo kom jij weer terug in jouw eigen stukje natuur.
 

Bewuster maakt autonoom, autonomie maakt gezond.