Natuurgeneeskunde gaat (bijna) altijd over afvalstoffen

 

Je kunt ze toxines noemen, vervuiling of belemmeringen. Zij komen voort uit reststoffen of rest-ervaringen, die het lichaam moet afvoeren. Lukt dit niet optimaal, dan geven die afvalstoffen onbalans in het lichaam en daar komt ziekte uit voort.

 

Verbeter je gezondheid, begin bij jezelf, 

op een natuurlijke en verantwoorde manier.

 

 

 

Natuur ~Genees ~Kunde

In natuurgeneeskundige therapie staat Natuur voor mij voor het natuurlijke proces, de natuurlijke visie en de natuurlijke producten. Het woordje Genees (in geneeskunde) staat voor mij voor de geneeskrachtige werking, het bezig zijn met genezing i.p.v. ziekte of de diagnose. Kunde staat voor mij voor de kwaliteit en professionele aanpak dóór vakbekwaamheid, de bijscholingen en contacten die mij verbinden in mijn beroepsveld. Genees & Kunde komen hier samen als ik vanuit een ziektebeeld op zoek ga na hoé het ziekteproces is ontstaan. Om vanuit daar op zoek te gaan naar het Natuurlijke & Geneeskrachtige van een behandelwijze die afgestemd is op de individuele mens.

 

 

Ziek worden omdat je uit balans bent

Wij zijn vatbaar voor ziektes als wij uit balans zijn. Afvalstoffen in ons lichaam moeten op een natuurlijke manier uitgescheiden kunnen worden. Lukt dit niet en blijven zij in het lichaam achter, dan verstoren zij onze balans. Als die onbalans blijft, dan kunnen klachten leiden tot ziekte.

Een ziekte zit niet los in je lichaam, het is een uiting van de situatie waarin je lichaam zich bevindt. Als je ziek wordt, uit dit zich vaak op die plekken die het meeste kwetsbaar zijn. Specifieke klachten vertellen iets over jouw zwakke plek. In de natuurgeneeskunde gaan wij op zoek naar jouw sterke eigenschappen die je helpen om weer beter te worden.

 

De ziekte is een manifestaties van de manier waarop jouw lichaam geageerd. Jij bent dus niet de ziekte, de ziekte geeft inzage in waar je steun een aandacht kunt gebruiken. Dit is bij iedereen uniek. Niemand is op dezelfde manier ziek. Omdat wij wél allemaal overeenkomstige anatomie hebben, zijn er bepaalde ziektebeelden die een 'naam' krijgen. Dit maakt het praten over een ziektebeeld vaak makkelijker, maar dekt lang niet alles waar jij en hóe jij last ervaart. Het is belangrijk om al aan de slag te gaan als er nog géén weefselschade is (pathologie). In dat stadium is er soms nog geen diagnose, omdat er regulier onvoldoende aanknopingspunten zijn. Er is dan vaak ook nog géén behandeling mogelijk terwijl jij wél last ervaart.

 

Natuurgeneeskunde is gespecialiseerd in het achterhalen van die disbalans. Je hoeft niet te wachten tot een diagnose. Jouw lichaam geeft precies aan wáár het hulp bij nodig heeft. Het is vaak door tijdsdruk en verwachtingen dat wij die signalen, zoals bijv. een opgezette buik of uitslag, niet opmerken of deze niet goed interpreteren. 

Is er wèl een diagnose en wordt er regulier behandeld, dan kan een natuurgeneeskundige therapie bij Joyti hierop een aanvulling zijn. In dat geval kan er een (ondersteunende) behandeling worden opgezet in samenwerking met uw arts of specialist.

 

 

Jezelf reinigen van afvalstoffen 

Afvalstoffen ontstaan in je lichaam bij afbraak of omzetting van materiaal. Er blijft dan iets over of er is iets niet meer nodig en dus onbruikbaar voor het lichaam. Of dit nu bij de verwerking van voeding is of van oude lichaamscellen, bij onverwerkte emoties, zorgen en stress, door stofjes uit het milieu of van vervuilde (bespoten) voeding die wij in ons krijgen. Als de sterke organen niet in staat zijn alle afvalstoffen af te voeren, hopen deze zich in het lichaam op en kunnen na verloop van tijd voor klachten zorgen.

 

Wil je iets goeds voor jezelf doen?

Dan zorg je het liefste dat al je organen weer sterk zijn zodat je lichaam zelf de regie kan nemen

en de balans op kan maken die op dat moment van de dag nodig is.

Het lichaam is zo fantastisch ingewikkeld bijzonder, daar kan ons denken niet tegenop.

 

 

Hoe langer het lichaam in die staat van onbalans verkeert, hoe meer kans er is dat een kleine klacht later een vervelende chronische ziekte wordt. Vervuiling in het lichaam is dé voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Het weefsel kan daardoor kapot gaan, wat het ziekte proces  steeds chronischer maakt. Er lijken dan telkens symptomen bij te komen, die niet passen bij het ziektebeeld...maar eigenlijk vertellen zij precies wat er gaande is. 

 

Er zijn heel veel manieren waarop ieder lichaam zichzelf reinigt, zoals: poepen en plassen, maar ook huilen en boos zijn, zingen en bewegen en koorts maken. In de natuurgeneeskunde noemen wij dit 'uitscheiding'. De uitscheidingsorganen, die ons schoon houden zijn primair: het spijsverteringskanaal, de nieren, de longen en secundair: de huid en de geslachtsorganen. In een behandeling gaan wij aan de slag om achtergebleven en ongewenste afvalstoffen los te maken en uit te scheiden. 

 

Als therapeut kijk ik specifiek naar de sterkte en zwakte van jouw organen. Dan weet ik hoe sterk reinigend of zacht opbouwend de behandelwijze het beste kan zijn. Zo zie ik vaker bij een hulpvraag met paniek en angsten dat er meer ondersteuning nodig is voor de nieren. Of dat bij hormonale klachten er óók extra voeding nodig is voor de lever. Heb je een zwakke darm, dan is het uitscheiden van afvalstoffen via de lever bijvoorbeeld weer niet zo handig. Een therapie wordt op die manier super geïndividualiseerd. Dit leg ik je allemaal uit en begint bij een persoonlijk behandelvoorstel.

 

 

Natuurlijk Genezend Vermogen 

Alles en iedereen heeft een eigen voorraad waaruit je put om te genezen. Hoe gemakkelijk wij genezen, zegt iets over onze vitaliteit; oftewel ons genezend vermogen. Bij Joyti spreek ik graag van natuurlijk genezend vermogen om aan te geven dat het werkelijk van binnenuit komt, uit je eigen natuur.

Een lichaamscel kan zichzelf voeden in een gezonde omgeving. De Humoraal leer gaat uit van het schoner maken van de omgeving van organen en weefsels, zodat daarna de cellen genezen. Houden wij deze lichaamssappen gezond, dan voorkomen wij ophoping van afvalstoffen. Op die manier kan er voldoende toevoer en afvoer plaatsvinden. Hoe gezonder jouw omgeving is (in je lichaam én ook je sociale omgeving), hoe gezonder jij kunt zijn.  

 

In een gezonde vijver zwemmen gezonde vissen.

 

Wij zijn verbonden met de natuur. De natuur in ons èn buiten ons hebben een aantrekkingskracht op elkaar. Door jouw functioneren in je buiten- én binnenwereld te herontdekken werk je naar een nieuwe balans. Samen ruimen wij de oude trauma's (van afvalstoffen en herinneringen) op en maken de weg schoon voor nieuw en gelukkige indrukken die ons gaan voeden.

 

 

Natuurlijke producten  

In een natuurgeneeskundige therapie wordt gebruik gemaakt van producten uit de natuur. Dit kunnen geneeskrachtige planten zijn die op alchemistische wijze verwerkt zijn in een tinctuur of remedie. Joyti maakt gebruik van zoveel mogelijk biologische producten. Zij hebben de beste inhoudsstoffen, zijn natuurlijk opneembaar én natuurlijk afbreekbaar, ook voor jouw lichaam. Natuurvoeding gaat ook uit van streekgebonden niet verontreinigde producten. Wil je meer in contact komen met de natuur buiten jezelf? Volg dan mijn persoonlijke pagina of Facebook over mijn moestuin en de natuur én kom een keertje meelopen met een kruidenwandeling in een jaargetijde.